Projekty úprav toků

Úpravy vodních toků a nádrží v širokém smyslu patří mezi nejzákladnější prvky protipovodňových opatření a kultivace krajiny. Ať již připravujete hrazení bystřiny, sanaci vodního toku po povodních, budování rybníka, vodní nádrže či poldru, rekultivaci, revitalizaci či úpravu toků, nebo například budování jezu či skluzu, naši pracovníci jsou připraveni vypracovat pro vás příslušný projekt. Zabýváme se také návrhy rybích přechodů různých typů, a to včetně moderních kartáčových rybích přechodů.

Máme zkušenosti s toky různých parametrů z hlediska tvaru, podélného a příčného profilu, typu koryta i jeho kapacity, a to na velmi různorodých pozemcích. K projektům přistupujeme komplexně: dokážeme vám navrhnout vše od optimální nové trasy toku přes různé objekty na něm (nádrže, stupně aj.) až po způsob zpevnění koryta (vegetační, polovegetační aj.). Nikdy neztrácíme ze zřetele, že vodní plochy mají často zároveň několik funkcí: jde nejen o protipovodňové prvky, ale také o místa potenciálně exponovaná rekreačně a urbanisticky.

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.