Projekty skládek odpadů

Nabízíme vám kvalitní zpracování přípravné a projektové dokumentace řízených skládek komunálního odpadu. Máme za sebou několik projektů zvláště skládek, a to jak tuhého komunálního odpadu, tak také jednodruhových skládek. Jsme připraveni přispět svým dílem k výraznému zdokonalení odpadového hospodářství ve vaší obci, a to jak v případě zakládání skládek nových, tak v případě rekultivace a sanace skládek stávajících.

Veškerou dokumentaci zpracováváme s ohledem na potřeby následných administrativních a realizačních fází budování skládek.

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.