Reference

Výběr stěžejních zakázek firem ING. JIŘÍ ŠVESTKA a VHS ATELIER, s.r.o.

Rok 2009

Skalice – Morašice – kanalizace a čerpací stanice
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Troubsko – kanalizace, pro 3. etapu výstavby
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Vchynicko-tetovský kanál, Šumava, 2. etapa – rekonstrukce kanálu a stavebně-historický průzkum
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: ČEZ, obnovitelné zdroje, s.r.o.

Regenerační centrum Nové město na Moravě - ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro realizaci stavby
Objednatel: K4, a.s.

Medlov, U Staré váhy – plynovody pro RD
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

THERMAL Pasohlávky – páteřní STL plynovod pro rekreační zónu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Svratka – výstavba kanalizace, 2. etapa
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Mikulov – IS pro sportovní halu
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení
Objednatel: Atelier REMO

Automotodrom Brno – přívod vody, vodojem
Stupeň PD: studie
Objednatel: CIRCUIT Brno

VN Prštné – oprava po povodňových škodách
Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele
Objednatel: BOOS, a.s.

VN Rusava – oprava po povodňových škodách
Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele
Objednatel: BOOS, a.s.

VN Udeřice – oprava po povodňových škodách
Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele
Objednatel: BOOS, a.s.

VN Výčapy – oprava po povodňových škodách
Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele
Objednatel: BOOS, a.s.

Brno, ul. Hostinského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: Statutární město Brno

Brno, ul. Hostinského – oprava kanalizace a vodovodu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: BVK, a.s.

Brno, ul. Mlýnská – rekonstrukce vodovodu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: Statutární město Brno

Brno, ul. Mlýnská – oprava kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: BVK, a.s.

Brno, ul. Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace, vnitroblok
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: Statutární město Brno

PZ Šlapanice, hala SA5 – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

PZ Černovice, hala A3.2 Honeywell – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

PZ Pohořelice, hala PO6 – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

Černé jezero, Šumava – úprava koryta pod nádrží a úprava bezpečnostního přelivu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: ČEZ, obnovitelné zdroje, s.r.o.

Silnice I/44 Vlachov-Rájec – kanalizace, vodovody, úpravy potoků
Stupeň PD: dokumentace pro realizaci stavby
Objednatel: Dopravoprojekt Brno, s.r.o.

SKIcentrum Dolní Morava, hotel Klepáč - ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby
Objednatel: K4, a.s.

Lelekovice – vodojem, vodovod
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: Obec Lelekovice

Pozořice, ul. Úvoz – rekonstrukce dešťové kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: Obec Pozořice

Znojmo-Lechovice, silnice I/53 – přeložky VTL plynovodů
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení
Objednatel: PK Ossendorf, s.r.o.

Moravský kras – návštěvnické centra na Macoše a Skalním mlýně – kanalizace, vodovody, malá ČOV
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: PP architects, s.r.o.

Rekonstrukce IS v MČ Brno–Mokrá Hora
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: VIAPONT, s.r.o.

Reference z předchozích let

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.