Reference - rok 2008

Výběr stěžejních zakázek firem ING. JIŘÍ ŠVESTKA a VHS ATELIER, s.r.o.

Odkanalizování obcí Skalice a Morašice
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

BD Břeclav – kanalizace, vodovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: Atelier REMO

Vchynicko-tetovský kanál, Šumava, 1. etapa – rekonstrukce kanálu a stavebně-historický průzkum
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: ČEZ, obnovitelné zdroje, s.r.o.

Brno–Černovice, lokalita Kamínky – příprava pro bytovou výstavbu
Stupeň PD: studie
Objednatel: IMOS Development, s.r.o.

Hotel COMSA Brno – úprava rozvodů vody, akumulace a ČS
Stupeň PD: dokumentace pro realizaci stavby
Objednatel: K4, a.s.

Dřevozpracující závod Čáslav – kanalizace, vodovody, rozvody SHZ
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: K4, a.s.

FORUM Prešov - ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: K4, a.s.

Fotbalové hřiště Pod Zastávkou, Nové Město na Moravě – kanalizace, vodovody, likvidace a odvedení dešťových vod, drenáže
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: K4, a.s.

Regenerační centrum Nové město na Moravě - ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: K4, a.s.

Letovice – Rozhraní – odvodnění komunikace, přeložky plynovodů a přeložky březovského vodovodu
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení
Objednatel: PK Ossendorf, s.r.o.

Bečva - obnova řeky po povodňových škodách
Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele
Objednatel: Povodí Moravy, a.s.

Vsetínská Bečva - obnova řeky po povodňových škodách
Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele
Objednatel: Povodí Moravy, a.s.

Dálnice D 47 – odvodnění dálnice, přeložky vodovodů, úpravy toků, drenáže
Stupeň PD: dokumentace pro realizaci stavby
Objednatel: Pragoprojekt, a.s.

TESCO Dornych, Brno – rekonstrukce ZTI prodejny
Stupeň PD: dokumentace pro realizaci stavby
Objednatel: TIPROprojekt, s.r.o.

AQUA CITY Poprad – úprava toku, balvanitý skluz
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: VIAPONT, s.r.o.

Silnice II/374, Rájec – Blansko, III. stavba – kanalizace a ČS
Stupeň PD: dokumentace pro realizaci stavby
Objednatel: Rybák – projektování staveb, spol. s r.o.

Mikulov kasárna – kanalizace, likvidace dešťových vod, vodovody, plynovody
Stupeň PD: studie
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Zpět na reference

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.