Reference - rok 2007

Výběr stěžejních zakázek firem ING. JIŘÍ ŠVESTKA a VHS ATELIER, s.r.o.

Pohořelice, hala P02 – areálová kanalizace, vodovod, plynovod a ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

Pohořelice, hala P03 – areálová kanalizace, vodovod, plynovod a ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

Pohořelice, hala P04 – areálová kanalizace, vodovod, plynovod a ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

Brno, Janáčkovo divadlo – vodní prvek
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení
Objednatel: Atelier A3

Hrušky – kanalizace, ČS, vodovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Brno, ul. Jiráskova – rekonstrukce plynovodu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Kobylí – přeložky vodovodů a plynovodů, kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Olomouc Šantovka – obchodní centrum a bytová výstavba
Stupeň PD: studie
Objednatel: K4, a.s.

Zpět na reference

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.