Reference - rok 2006

Výběr stěžejních zakázek firem ING. JIŘÍ ŠVESTKA a VHS ATELIER, s.r.o.

Mlýn Herold – provozní řád ČOV
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Mlýn HEROLD

Černovická terasa Brno, CTP zóna, infrastruktura – kanalizace, vodovody a plynovody
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Skalice – Morašice – kanalizace a čerpací stanice
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Silnice II/374, Rájec – Blansko, III. stavba – kanalizace a ČS
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Rybák – projektování staveb, spol. s r.o.

PZ Šlapanice – infrastruktura pro průmyslovou zónu
Stupeň PD: studie, dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

Odkanalizování obcí Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice a Žerůtky
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Aqua Procon, s.r.o.

Motorest Speřice – kanalizace splašková a dešťová, hospodaření s dešťovými vodami, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení
Objednatel: Atelier ZLÁMAL

Truck centrum Vyškov – kanalizace, ČOV, vodojem, vodovod, retenční nádrže dešťových vod
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení
Objednatel: BOOS, a.s.

Jihlava, CTPoint – infrastruktura pro průmyslovou zónu
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

Ostrava, CTPoint, hala O1.1 – areálová kanalizace, vodovod, plynovod a ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

Ostrava, CTPoint, hala O6 – areálová kanalizace, vodovod, plynovod a ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: CTP Invest, s.r.o.

Knihovna Ostrava – vodní prvek
Stupeň PD: dokumentace pro realizaci stavby
Objednatel: Atelier KUBA

OLYMPIA Brno – provozní řády
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: TRISTANIFER, a.s.

Velké Meziříčí – odvodnění dálnice D1, hrazení bystřin
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: ŘSD Praha, závod Brno

Skládka vodárenských kalů Štítary – rekultivace staré zátěže
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: Svazek obcí Třebíčsko

AQUA CITY Poprad – úprava toku, balvanitý skluz
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení
Objednatel: VIAPONT, s.r.o.

Bytové domy Jihlava – ZTI a přípojky k BD
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Objednatel: BOUWFONDS Jihlava, s.r.o.

Rohlenka – stabilizace svahu a likvidace dešťových vod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Objednatel: ŘSD Praha, závod Brno

GLOBUS Moskva – kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: TOP PROJEKT, s.r.o.

Zpět na reference

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.