Reference - rok 2002

Výběr stěžejních zakázek firem ING. JIŘÍ ŠVESTKA a VHS ATELIER, s.r.o.

ČS PHM ARAL Kladruby – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM ARAL Moravská Třebová – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

BILLA Čadca – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

BILLA Kysucké Nové Mesto – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Blansko – kanalizace, vodovod, plynovod pro bytovou výstavbu RD
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Brno, ul. Cupákova – STL plynovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

ČOV Blansko – trubní rozvody ČOV a STL plynovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

ČOV Bystřice nad Pernštejnem – trubní rozvody ČOV a STL plynovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

ČOV Hodonín
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

ČOV Považská Bystrica – trubní rozvody ČOV a STL plynovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Ul. Hlavní, Brno – kanalizace, vodovody, STL a NTL plynovody, regulační stanice plynu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Hotel Carlsbad – rekonstrukce – ZTI a přípojky
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

Kulturní dům Písek – rekonstrukce – ZTI a přípojky
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

Výrobní hala PHILIPS – FEI, Brno, Technologický park – kanalizace, vodovody, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro realizaci stavby

Ul. Mozartova, Brno – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

VW Slovakia – dešťová kanalizace v areálu VW
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

ZŠ Opatov – kanalizace, vodovody, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

Zpět na reference

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.