Reference - rok 2000

Výběr stěžejních zakázek firem ING. JIŘÍ ŠVESTKA a VHS ATELIER, s.r.o.

VW Bratislava – kmenová dešťová stoka s retencí v areálu závodu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

BILLA Bánovce – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

BILLA Čadca– kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

BILLA Nové Mesto nad Váhom – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

BILLA Nové Zámky – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

BILLA Púchov – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

BILLA Zvolen – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM ARAL Martin – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Buchlovice – infrastruktura pro RD, kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: realizační dokumentace

ČOV Uherské Hradiště – trubní rozvody ČOV a STL plynovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

ČOV Valašské Meziříčí – intenzifikace ČOV nemocnice
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

Zpět na reference

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.