Reference

Výběr stěžejních zakázek firem ING. JIŘÍ ŠVESTKA a VHS ATELIER, s.r.o. z let 1991 až 1999.

1999

ČS PHM ARAL Brno–Heršpice – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM ARAL Brno–Líšeň – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM ARAL Mikulášov – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Buchlovice – infrastruktura pro RD, kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Mistřín – kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

1998

Zelené údolí Praha, bytové domy – ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Zastávka – rekultivace skládky
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Vyškov, sídliště Osvobození – kanalizace, ORL, vodovody
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Sokolnice - kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

Brno, Technopark - kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Teplárna Otrokovice – kanalizace, vodovody
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

VW Slovakia – posudek kanalizace, výstavba dešťových stok
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

ČS PHM ARAL Bratislava, ul. Vajnorská – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

1997

Ul. Radlas, Brno - rekonstrukce inženýrských sítí
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Bílovice nad Svitavou - inženýrské sítě pro výstavbu RD
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM SHELL Olomouc, ul. Pasteurova – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM ARAL Ostrava, ul. Místecká – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM BP Ostrava, ul. Opavská – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

DPmB, ul. Grmelova – likvidace zaolejovaných vod – chemická ČOV
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Autoservis FORD Rašíno, Brno, ul. Vídeňská – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Čechtín - kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

1996

Plynárenská a.s. Brno - centrální sklad – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Plynárenská a.s. Brno - objekt CENTRUM „G" – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Agrobanka Brno, ul. Česká – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Servis TRUCK TRADE, Modřice u Brna – areálový vodovod, kanalizace a plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Areál obalovny ILBAU Morava Brno–Chrlice – výstavba kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Sokolnice - Areál GEBESHUBER - kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

TOPGEO, Brno–Slatina – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Objekt SFINX, Brno, ul. Hrnčířská - ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM BP Břeclav, ul. Lidická – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČOV Břeclav – trubní rozvody ČOV a STL plynovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

1995

ČS PHM BP Břeclav – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM ARAL Troubsko – Veselka – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM ARAL Mikulášov – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM JET CONOCO, ul. Heršpická, Brno – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Areál fy PUMPA spol. s r.o. Troubsko – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Ivanovice u Brna - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Sokolnice u Brna - vodovodní řady
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Poličské strojírny - skládka kalů
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Zastávka u Brna - skládka inertního materiálu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Koněšín - sanace skládky TKO
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení

ul. Radlas, Brno - rekonstrukce inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovod)
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

1994

Rekultivace skládky TKO v Sázavě - Dojetřicích
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

STL plynovod v ul. Táborská (zadání stavby)
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně přípojek v ulicích Hliník, Kovárenská a Budínská, Brno–Slatina
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Kanalizace v ulicích Skálova a Kroužecká, Rousínov
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Skládka TKO Batelov
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

ČS PHM SHELL v Olomouci – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Skládka TKO Černošice
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení

Bílovice nad Svitavou - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

1993

Rekonstrukce a obnova olejového hospodářství v teplárně Otrokovice
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Studie odkanalizování a čištění odpadních vod z obcí Chudčice a Lipůvka
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Vodovod a kanalizace pro autobusové nádraží v Tišnově
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

Úpravna vody Nová Říše - osazení kalolisu
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

Rekultivace skládky v Hradci nad Svitavou
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Bobrová - kanalizace v obci
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

ČS PHM ARAL, Ostrava–Hrabůvka – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Plynovody v Sokolnicích
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

ČS PHM Petra – kanalizace, vodovod, plynovod, ZTI
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

1992

Brno, ul. Tumaňanova - dešťová kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Lažánky - rekonstrukce hotelu Kaolinka – ZTI a venkovní sítě (voda, plyn, kanalizace)
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Skládka TKO Bystřice
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Výtlačný vodovodní řad, vodojemy a rozvodné vodovodní řady v obci Vrbice
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Plynovodní řady v obci Chudčice
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Vodovodní přípojky v brněnských ulicích Hamry, Slaměníkova, Proškovo náměstí, Hádecká, Říční a Franzova
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Kanalizace splašková, dešťová a likvidace zaolejovaných vod a areálu ČD Znojmo
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Skládka TKO Uhlířské Janovice
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Vodovod a STL plynovod v ulici Maříkova, Brno
Stupeň PD: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Rekonstrukce kanalizace v ulici Jandáskova, Brno–Řečkovice
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

ZD AGRA Vrbice - vodovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

1991

Kanalizační přípojky k RD, ul. Tolstého, Puškinova, Tumaňanova, Rotalova, Cacovická a Skryjova, Brno
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Vodovodní přípojky k rodinným domkům (Troubsko) - projekt stavby
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Plynovodní přípojky a vnitřní rozvody plynu v rodinných domcích (Střelice, Úsobrno, Ivančice)
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Brno, ul. Rotalova - vodovod, kanalizace, plynovod
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Velké Pavlovice - kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Brno, ul. Jandáskova - kanalizace
Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Zpět na reference

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.