Provozní a manipulační řády

Nabízíme vám kompletní zpracování provozního řádu vodovodu, kanalizace a objektů na nich nebo vytvoření manipulačního řádu pro jakékoliv vodní dílo, tedy např. jez, vodní nádrž, rybník, malé vodní elektrárny aj. Povinnost mít takový řád a jeho podobu přitom stanovuje vlastníkům, resp. provozovatelům příslušných zařízení a děl platná legislativa (tzv. vodní zákon a další). Zásadní je ovšem samozřejmě jejich přínos z hlediska účelného, hospodárného a hlavně bezpečného užívání dotčených staveb.

Jsme důkladně obeznámeni se všemi požadavky, které jsou na tyto dokumenty kladeny, a garantujeme, že provozní nebo manipulační řád vypracovaný našimi specialisty bude obsahově i formálně bezchybný.

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.