Projekty vodovodů

Čeká-li vás budování vodovodních rozvodných, zásobovacích a výtlačných řadů – a to třeba i pouhé vodovodní přípojky – je možné svěřit zpracování projektových prací všech stupňů naší organizaci. Máme v této oblasti projektování mnohaleté zkušenosti.

Na počátku naší práce důkladně analyzujeme všechny relevantní informace o  stavbě, rozebíráme společně požadavky investora a správců sítí na připravované dílo. Zvláštní pozornost věnujeme návrhu vodovodní sítě na základě místních poměrů tak, aby navrhovaný vodovod pokrýval potřeby investora včetně případného rozvoje v daném území a zajišťoval požadavky požární ochrany stavby. Samozřejmostí je užívání nejmodernějších technologií a materiálů ke stavbě vodovodu, které zajišťují dlouhou životnost stavby. S investorem probíráme detailně technické návrhy vedení této sítě, a to včetně možností uplatnění moderních systémů výstavby.

Kompletní projektovou dokumentaci (textovou i výkresovou část), popisující polohu vedení vodovodů, hloubku uložení potrubí, sklon, užité materiály apod., zpracováváme v profesionálních programech. Samozřejmostí je také zajištění veškerých písemností tak, aby stavba mohla být povolena místně příslušných vodoprávním úřadem.

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.