Projekty plynovodů

Projektujeme nízkotlaké a středotlaké plynovodní řady, a to včetně domovních regulačních stanic (STL/NTL).

Dlouholeté zkušenosti máme jak s projekty venkovních sítí, s projekty vnitřních objektových rozvodů a také s plynovodními přípojkami. Podle potřeby navrhujeme napojení různých plynových spotřebičů (kotle, sporáky a trouby, přímotopy, průtokové i zásobníkové ohřívače TUV aj.). V našem portfoliu naleznete také projekty pro vedení bioplynu v čistírnách odpadních vod (ČOV).

Neodmyslitelnou součástí projektových prací na plynovodech je jednání s RWE tak, aby byly zajištěny veškeré požadované smlouvy a písemnosti ke stavbě plynovodů.

Všechny naše projekční výstupy jsou důsledně v souladu se všemi platnými normami a předpisy tak, aby se dokumentace od nás mohla stát podkladem pro hladké schválení stavebním úřadem a správcem plynovodu.

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.