Hlavní aktivity firmy:

Projekční činnost v oblasti vodohospodářských a ekologických staveb, zejména:

  • vodní stavby a vodní hospodářství – vodovody a kanalizace včetně objektů na nich, hospodaření s dešťovými vodami, malé ČOV do 500 EO, úpravy toků, hrazení bystřin, rybníky a vodní nádrže;
  • plynovody (NTL, STL, VTL a VVTL) a regulační stanice;
  • skládky odpadů;
  • zdravotně–technické instalace (vodovod, kanalizace, plynovod).

Inženýrská činnost k projektovaným stavbám.

Společnost VHS ATELIER, s.r.o., disponuje moderními počítačovými pracovišti vybavenými licenčními programy pro projekční činnost a pro zpracovávání rozpočtů projektovaných staveb.

Společnost spolupracuje nejen s řadou odborníků v oboru, ale také s dalšími projekčními a architektonickými ateliéry, pro něž zpracovává problematiku vodního hospodářství a ZTI.

Posláním společnosti VHS ATELIER, s.r.o., je poskytovat vysoce kvalitní služby v oblasti projektování vodních staveb a vodního hospodářství k co nejvyšší spokojenosti zákazníka, a to při dodržování zásad slušnosti, serióznosti a ochoty naslouchat potřebám zákazníků a investorů.

Zaměstnanci jsou motivováni a podporováni v neustálém profesním růstu.

Společnost zodpovědně přistupuje k životnímu prostředí a snaží se přispívat svou činností a nápady ke zlepšování jeho kvality.

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.